Telefoon

06 498 41 985

Voor de kleine bedrijven en/ of startende ondernemingen kan Beckers Juridisch Advies zorgen voor de juiste juridische ondersteuning. Dit wordt bereikt door een laagdrempelige en persoonlijke aanpak.

Klanten krijgen één vast aanspreekpunt en kunnen laagdrempelig contact opnemen. Beckers Juridisch Advies vindt het belangrijk dat kleine bedrijven en/of startende ondernemers zich niet bezwaard voelen om een vraagstuk kort voor te leggen. Beckers Juridisch Advies streeft ernaar om door haar persoonlijke werkwijze een soort partner te worden van de onderneming. Op deze manier is zij op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de onderneming en kan zij maatwerk leveren, zodat de juridische aspecten van een onderneming goed geregeld zijn.

tab_icon_cash_hover

Incasso

Door tijdens de studie gewerkt te hebben bij een groot incassobureau, kan Beckers Juridisch Advies zorgen voor een gedegen debiteurenbeleid. Beckers Juridisch Advies kan het beleid opstarten en vervolgens hanteren, zodat er geen geld verloren gaat. Dit is juist voor de kleine en/ of startende ondernemingen cruciaal!

tab_icon_document_hover

Algemene voorwaarden & Contracten

Daarnaast is het van belang algemene voorwaarden en contracten goed op orde te hebben en te houden. Hiermee kunnen immers toekomstige conflicten voorkomen worden. Deze documenten kan Beckers Juridisch Advies opstellen en eventueel bestaande documenten screenen en waar nodig aanpassen.

tab_icon_script_hover

Arbeidsrecht, Consumentenrecht

Ook met vragen betreffende het arbeidsrecht, bestuursrecht, consumentenrecht, algemeen verbintenissenrecht en andere rechtsgebieden kunt u terecht bij Beckers Juridisch Advies.

tab_icon_thumb_hover

Juridisch Aanspreekpunt

Kortom, een vast juridisch aanspreekpunt voor de kleine ondernemingen/ startende ondernemingen tegen een concurrerend tarief!

Algemene voorwaarden (PDF)