Telefoon

06 498 41 985

  • In veel huurovereenkomsten winkelruimte worden de termen huurverlenging en huuroptie door elkaar gebruikt en ook verward met elkaar. Er is echter een wezenlijk juridisch verschil tussen deze termen. Ook de ROZ modelhuurovereenkomsten zijn op dit vlak onvolledig. Deze termen zijn van belang voor de looptijd van een huurovereenkomst. Een huuroptie is een eenzijdig recht van […]

  • Een tijdelijke huurovereenkomst is een huurovereenkomst die is overeengekomen voor een bepaalde tijd. De start- en einddatum zijn in de huurovereenkomst opgenomen. Dit impliceert dat een opzegging niet noodzakelijk is; in de huurovereenkomst staat toch immers wanneer de huurovereenkomst eindigt? Dit is een fout die helaas vaak voorkomt en die als gevolg heeft dat de […]

Algemene voorwaarden (PDF)