Telefoon

06 498 41 985

  • Een tijdelijke huurovereenkomst is een huurovereenkomst die is overeengekomen voor een bepaalde tijd. De start- en einddatum zijn in de huurovereenkomst opgenomen. Dit impliceert dat een opzegging niet noodzakelijk is; in de huurovereenkomst staat toch immers wanneer de huurovereenkomst eindigt? Dit is een fout die helaas vaak voorkomt en die als gevolg heeft dat de […]

Algemene voorwaarden (PDF)