Wangedrag van een huurder: wat nu?

 

Stel, u verhuurt een pand waarin de huurder zich niet als een goed huurder gedraagt. Dit kan zijn door bijvoorbeeld wanbetaling, overlast, intimidatie en vandalisme. Wat kunt u hieraan doen?

 

Aangezien ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het pand vergaande gevolgen heeft voor de huurder, dient een verhuurder hier uiterst voorzichtig mee om te gaan.

 

De verhuurder dient eerst de huurder (schriftelijk) de gelegenheid te geven om zijn wangedrag te herstellen. Indien de huurder binnen aanzienlijke/ redelijke termijn zijn/ haar gedrag niet wijzigt en/of de schade hersteld, dan dient de verhuurder per aangetekende brief de huurovereenkomst schriftelijk op te zeggen. In deze brief geeft de verhuurder de huurder 6 weken de tijd om schriftelijk in te stemmen met de opzegging.

 

Indien de huurder niet reageert of niet instemt met de opzegging, dan dient de verhuurder de kantonrechter om toestemming te verzoeken om de huurovereenkomst te ontbinden en het pand te ontruimen.

 

Een rechter zal dan aan de hand van de omstandigheden van het geval beoordelen of het belang van de verhuurder om de huurovereenkomst te ontbinden (en het pand te ontruimen) zwaarder weegt dan het belang van de huurder om de huurovereenkomst in stand te houden.

 

Omdat de huurder een vergaande bescherming geniet is documentatie van het slecht huurderschap cruciaal. Indien het traject voorafgaand aan de procedure verkeerd wordt aangepakt door de verhuurder, dan wordt het moeilijk om toestemming van de rechter te krijgen.

 

Tips voor de verhuurders:

  • Documenteer het wangedrag van de huurder: houd de gedragingen schriftelijk bij;
  • Spreek de huurder schriftelijk aan op zijn/ haar wangedrag en geef hem/haar hierbij de mogelijkheid om dit te herstellen;
  • Geef bij de aanmaningen duidelijk aan wat de consequenties zijn als de huurder zich niet betert;
  • Spreek met omwonenden en informeer of zij ook overlast ervaren van de huurder: indien dit het geval is, verzoek de omwonenden om dit ook te documenteren.

 

Voor meer informatie/ vragen, kunt u contact opnemen via info@beckers-juridischadvies.nl of 06 498 41 985.