Feestdagen en de arbeidsrechtelijke misverstanden!

 

In het voorjaar zijn allerlei feestdagen, zoals o.a. Koningsdag, Pasen, Pinksteren en Hemelvaart. Voor de meeste werknemers wel lekker, want dit zijn een aantal extra vrije dagen. Toch geldt dit niet voor iedereen en zijn er ook mensen die wel moeten werken. Ten aanzien van deze feestdagen zijn er verschillende misverstanden. De grootste misverstanden zal ik kort proberen uit de wereld te helpen.

 

Recht op vrij met de wettelijke feestdagen

Er zijn in Nederland wettelijk erkende feestdagen, zoals: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag, Kerstdagen, Hemelvaartsdag, Koningsdag en 5 mei.

 

Dat de feestdagen in de wet zijn opgenomen, brengt niet met zich mee dat een werknemer recht heeft op een vrije dag. Dit hangt af van de inhoud van de arbeidsovereenkomst en CAO. De wet bepaalt dus niet of jij als werknemer vrij hebt, maar de CAO of arbeidsovereenkomst.

 

Recht op toeslag bij werken op feestdagen

Er bestaat geen wettelijk recht op een toeslag indien de werknemer moet werken met een feestdag. Het kan echter wel in CAO of in jouw arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd dat er een 125%, 150% of 200% loonregeling geldt bij werken met de feestdagen.

 

Privileges werknemers met feestdagen

Indien in CAO of arbeidsovereenkomst niet bepaald is dat de werknemer vrij heeft met de feestdagen, dan stelt de werkgever de werktijden vast. De werknemer heeft geen recht op een beperkte werktijd gedurende de feestdagen. De werknemer kan uiteraard wel altijd (tijdig) verlof vragen voor de feestdagen. De werkgever kan dit alleen weigeren indien het bedrijfsbelang vergt dat werknemer komt werken. Aangezien vaak meerdere werknemers vrij willen hebben met de feestdagen, kan een werkgever onder omstandigheden een beroep doen op het bedrijfsbelang en verlof weigeren. Het is immers niet altijd mogelijk om iedereen tevreden te stellen.

Het is dus belangrijk om de CAO en arbeidsovereenkomst te raadplegen om de “spelregels” te bepalen ten aanzien van de feestdagen.

 

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of andere vragen, dan kunt u contact opnemen via info@beckers-juridischadvies.nl of 06 498 41 985.