De aanzegplicht in de praktijk: “the do’s and don’ts”.

 

Een contract voor bepaalde tijd beëindigen lijkt heel simpel: het contract eindigt van rechtswege door het verloop van de contractduur. Echter, sinds de WWZ en de aanzegplicht zijn er een aantal valkuilen waar je als werkgever op moet letten.

 

  1. Aanzegplicht

Indien je het contract met de werknemer niet wil verlengen, dan dien je dit schriftelijk kenbaar te maken aan de werknemer: de aanzegplicht. Dit betekent dat je de werknemer 1 maand voor het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk moet informeren dat het contract niet verlengd wordt. Ben je te laat / vergeet je dit? Dan ben je een boete verschuldigd gelijk aan de tijd die je te laat bent met een maximum van 1 maandsalaris.

 

Indien het contract van een werknemer bijvoorbeeld op 1 september afloopt, dan dient de werkgever voor 1 augustus kenbaar te maken dat het contract niet verlengd wordt. Informeert de werkgever pas op 25 augustus? Dan is de werkgever over deze 25 dagen een boete (salaris) verschuldigd. Informeert de werkgever pas op 4 september? Dan is deze het maximum van 1 maandsalaris verschuldigd als boete.

 

De bewijslast voor het aanzeggen ligt bij de werkgever. Het gaat erom dat de werknemer de aanzegbrief heeft gezien. Het is dus raadzaam om per aangetekende post, tijdig, de werknemer te informeren. Je kunt er ook voor kiezen de werknemer de brief te laten ondertekenen voor ontvangst. Bij een gewone brief/ email kan de werknemer stellen de aanzegbrief niet ontvangen te hebben.

 

  1. Einde contractdatum = niet meer werken

Deze voorwaarde gold onder het “oude” recht ook, doch is nog steeds erg belangrijk. Indien de werknemer namelijk na de einddatum nog werkzaam is, dan wordt het contract stilzwijgend verlengd. Let er dus goed op dat er geen werkzaamheden meer worden verricht door de werknemer na de einddatum.

Kortom, de werkgever doet er verstandig aan tijdig en correct (aangetekend of aftekenen voor ontvangst) te voldoen aan de aanzegplicht en de werknemer per einddatum ook geen werkzaamheden meer te laten verrichten.

 

Bij vragen of voor meer informatie over dit onderwerp, neem contact op via info@beckers-juridischadvies.nl of 06 498 41 985.