NIEUW: Wet doorstroming huurmarkt 2016 (2)

 

In mijn vorige column besprak ik de wijzigingen terzake de tijdelijke huurovereenkomsten en de overeenkomst naar aard van korte duur. In deel 2 van deze reeks over de Wet doorstroming huurmarkt 2016 bespreek ik de uitbreiding van de opzeggingsgrond: “dringend eigen gebruik”, de wijziging van de diplomatenclausule en het overgangsrecht.

 

‘Dringend eigen gebruik’ voor specifieke doelgroepen (art. 7:274 BW)

In het verleden was er een regeling voor gehandicapten, ouderen en voor studenten (campuscontracten). Hieraan worden in de nieuwe wetgeving toegevoegd: jongeren, grote gezinnen en promovendi. Deze laatste 2 moeten jaarlijks aantonen nog toch de doelgroep te behoren.

 

  1. Jongeren: leeftijd van tussen de 18 en 27 jaar.
  2. Grote gezinnen: 8 of meer.
  3. Promovendi: personen die op grond van een promotieplaats aan een instelling voor hoger onderwijs verbonden zijn.

 

In de huurovereenkomst moet opgenomen zijn dat de woning voor een speciale doelgroep is bestemd en dat de huurovereenkomst, na beëindiging hiervan, wederom aan de behorende doelgroep zal worden verhuurd. Behoort de huurder niet meer tot de doelgroep? Dan kan de verhuurder gedurende een periode van 5 jaar opzeggen op grond van dringend eigen gebruik. Dit kan in onderling overleg met 2 jaar worden verlengd. In deze is het dringend eigen gebruik het wederom beschikbaar stellen van de woning voor de doelgroep.

 

Wijziging van de diplomatenclausule (art. 7:274 lid 1 sub b en lid 2 BW)

Een diplomatenclausule, ook wel ontruimingsbeding genoemd, biedt de huurder de mogelijkheid om een woning tijdelijk verhuren. In de huurovereenkomst moet zijn opgenomen dat de woning na afloop van de overeengekomen tijd dient te worden ontruimd. Voorheen was dit slechts eenmaal mogelijk, aangezien voorwaarde voor deze clausule was dat de verhuurder de vorige bewoner van de woning was. Dit verandert in de Wet doorstroming huurmarkt. De verhuurder kan vanaf nu met de huurder en de telkens opvolgende huurder overeenkomen dat na afloop van de overeengekomen termijn de woonruimte moet worden ontruimd omdat de verhuurder zelf de woonruimte wil betrekken, of omdat hij een vorige huurder in de gelegenheid wil stellen de woning opnieuw te betrekken. Bovendien kan een aanvankelijk met de huurder overeengekomen termijn tussentijds met wederzijds goedvinden worden verlengd.

 

Overgangsrecht

De wetgeving grijpt niet in bij bestaande huurovereenkomsten. Voor lopende contracten geldt de oude wetgeving. Over de precieze toepassing en de overgang bestaat echter helaas nog weinig duidelijkheid. De praktijk zal het moeten uitwijzen.

 

Voor meer informatie of met vragen over dit onderwerp, neem contact op via info@beckers-juridischadvies.nl of 06 498 41 985.