NIEUW: Wet doorstroming huurmarkt 2016

 

Per 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt 2016 in werking getreden. Er worden een aantal wijzigingen in het huurrecht doorgevoerd. In deze column worden twee wijzigingen besproken. In de volgende column zullen de overige wijzigingen kort worden toegelicht.

 

Artikel 7:271 lid 1 BW: tijdelijke huurovereenkomsten

Vanaf 1 juli 2016 is het mogelijk om huurovereenkomsten aan te gaan voor bepaalde tijd voor zelfstandige woningen. Er zijn spelregels hieraan verbonden:

  • In de huurovereenkomst moet concreet worden benoemd voor hoelang de huurovereenkomst wordt aangegaan.
  • De huurovereenkomst hoeft niet te worden opgezegd, maar eindigt van rechtswege. Er geldt echter wel een aanzegplicht: één maand voor afloop van de huurtermijn, maar niet eerder dan drie maanden ervoor dient de huurder in kennis te worden gesteld van de afloop van de termijn. Wordt dit niet tijdig verzonden? Dan ontstaat er na de verstreken termijn een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met volledige huurbescherming voor de huurder.
  • De verhuurder kan de overeenkomst niet tussentijds beëindigen, doch de huurder heeft deze mogelijkheid wel.
  • Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd mag slechts eenmaal met dezelfde huurder worden aangegaan. Indien de overeenkomst wordt verlengd of nogmaals wordt aangegaan, dan is er sprake van een contract voor onbepaalde tijd.

 

Onzelfstandige woningen

Voor onzelfstandige woningen is een soortgelijke regeling. De termijn is alleen verschillend. Bij onzelfstandige woningen mag het huurcontract voor bepaalde tijd voor maximaal 5 jaar worden aangegaan.

 

Artikel 7:232 lid 2 BW: overeenkomst naar aard van korte duur

Dit artikel blijft ongewijzigd. Er dient echter te worden aangenomen dat slechts nog in een uitzonderlijk geval hiervan gebruik mag worden gemaakt. De rechtbank zal zeer terughoudend zijn in het aannemen van een overeenkomst naar zijn aard van korte duur (denk aan vakantiewoningen). Let op! Het kan ook als een huurwoning voor bepaalde tijd worden gekwalificeerd, waardoor voornoemde spelregels van toepassing zijn.

 

Voor vragen over dit onderwerp: neem contact op via info@beckers-juridischadvies.nl of 06 498 41 985.