U beslist om een einde aan de arbeidsovereenkomst te maken en er staat geen concurrentiebeding in uw contract. Vrij spel denken de meeste werknemers dan. Dit is in principe ook zo. De werknemer zonder concurrentiebeding/ relatiebeding mag zijn ex-werkgever ook beconcurreren. Deze concurrentie kan plaatsvinden in een nieuw dienstverband of door middel van een eigen onderneming. Echter, de grenzen waarbinnen de werknemer mag concurreren zijn niet ongelimiteerd. Ondanks dat er geen sprake is van een concurrentie- of relatiebeding kan er toch sprake zijn van onrechtmatige concurrentie door een werknemer. Wat valt er onder onrechtmatige concurrentie en waar moet u als werknemer en werkgever rekening mee houden?
 
Een geslaagd beroep op onrechtmatige concurrentie wordt niet snel aangenomen. In diverse uitspraken van de Hoge Raad en lagere instanties is het begrip onrechtmatige concurrentie nader ingevuld. Indien een werkgever wil aantonen dat sprake is van onrechtmatige concurrentie dient aan de volgende vereisten te worden voldaan:
1. het stelselmatig en substantieel afbreken van;
2. het duurzame debiet van de voormalig werkgever, dat de werknemer in het kader van de arbeidsovereenkomst mee heeft helpen opbouwen;
3. met de hulpmiddelen die de werknemer daartoe vertrouwelijk van zijn voormalig werkgever ter beschikking kreeg.
 
De omstandigheden van het geval vullen deze voorwaarden in. Hierbij kan bijvoorbeeld van belang zijn: de duur van de arbeidsovereenkomst, datum beëindiging dienstverband, markt van de werkgever (groot of klein) en de functie binnen het bedrijf.
 
Indien de werkgever stelt dat er sprake is van onrechtmatige concurrentie, dan ligt de bewijslast ook op hem/ haar. Het is moeilijk om de vordering goed te onderbouwen, doch niet onmogelijk. Voor de werknemer is het van belang zich te realiseren dat er, ondanks dat er geen concurrentiebeding in het contract is opgenomen, alsnog sprake kan zijn van onrechtmatig handelen. Enige voorzichtigheid in het handelen is aldus geboden!
 
Voor meer informatie over dit onderwerp, neem contact op via info@beckers-juridischadvies.nl of 06 498 41985.