In een huurovereenkomst (voor bedrijfsruimte) komt het vaak voor dat er een voorkeursrecht of koopoptie in opgenomen is. Deze 2 termen worden vaak door elkaar heen gebruikt en verkeerd toegepast. Wat betekenen beide begrippen en wat zijn de verschillen?
 

Koopoptie

Een koopoptie is het meest verstrekkende beding. Een koopoptie geeft de huurder het recht om het gehuurde te kopen. Vaak staat in het beding reeds opgenomen tegen welke prijs het gehuurde gekocht kan worden, danwel op welke wijze de koopprijs wordt bepaald. Er is dus sprake van een aanbod, dat de toekomstige koper (de huurder) alleen hoeft te aanvaarden, waardoor de koop tot stand komt.
 

Voorkeursrecht van koop

Een voorkeursrecht van koop verplicht in beginsel eigenlijk alleen de verhuurder om het gehuurde bij een eventuele verkoop eerst aan de huurder aan te bieden. Er staat aldus nog geen prijs vast.
 
Ogenschijnlijk lijken beide bedingen erg op elkaar, maar de gevolgen van een voorkeursrecht zijn minder verstrekkend dan de gevolgen van een koopoptie.
 
Uit voorgaande blijkt dat het verstandig is voorafgaand aan het tekenen van een huurcontract goed te controleren wat er exact omschreven is. Kijk naar het uiteindelijke doel van beide partijen en zorg voor een goede duidelijke omschrijving.
 
Voor meer informatie over dit onderwerp, neem contact op via info@beckers-juridischadvies.nl of 06 498 41 985.